Elinstallationer

Nyinstallationer samt ombyggnationer av elanläggningar i exempelvis kontor, villor, butiker, nybyggnationer m.m. Branschanpassade lösningar.

Service

Felsökning, reparation, installation, energieffektivisering, underhåll, ROT “Renovering, ombyggnation och tillbyggnadsarbeten”, dokumentation.

Belysning

Rätt belysning på rätt plats. Vi tar reda på vilken belysning som lämpar sig bäst i den aktuella miljön med hänsyn till pris, förbrukning och underhåll etc. Många funktioner spelar in. Vi tar fram energikalkyler samt belysningsberäkningar. Vi arbetar endast med de ledande leverantörerna av elmaterial där de bistår med spetskompetens.